EDUCATIE

Er reed een trein naar Sobibor is een project voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 van het voortgezet onderwijs. Hierin staat de indringende getuigenis van Schelvis, overlevende van zeven concentratie- en vernietigingskampen, centraal.

Rond zijn boek 'Er reed een trein naar Sobibor' ontstond in 2013 een reeks bijzondere concerten waarin de muziekminnende Schelvis, te midden van de orkestleden van het Nationaal Symfonisch Kamerorkest, zijn getuigenis aflegde voor een ademloos luisterend publiek. De muziek werd ondersteund met uniek beeldmateriaal van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Dit lespakket bestaat uit een film met een ingekorte- en op het onderwijs afgestemde versie van het concert 'Er reed een trein naar Sobibor’ met daarbijbehorend lesmateriaal.
De Stichting Nationale Herdenking Joure wil hiermee gevolg geven aan de wens van Schelvis:

“Mijn wens is dat u mijn getuigenis, in begrijpelijke woorden, aan uw kinderen vertelt, zodat ook zij weten wat er in de Tweede Wereldoorlog met de Joden is gebeurd. Zij kunnen het straks, als er geen getuigen meer zijn, mogelijk aan hún kinderen doorgeven, en die aan de hen volgende generatie.
Als u dat, naar ik hoop, doet, dan hebben u en ik met mijn getuigenis aan de nagedachtenis van 34.000 Joden uit Nederland een steentje bijgedragen.”

Jules Schelvis